UFO-Sveriges Radio

UFO-Sveriges Radio header image 1
December 22, 2019  

32. UFO-Sveriges Radio - Misstolkningar

De allra flesta ufoiakttagelser kan ges en naturlig förklaring. Att en observatör misstolkar det han eller hon ser på himlen beror ofta på bristande kunskap och erfarenhet. Johan Gustavsson och Tobias Lindgren har båda arbetat som ledande inom UFO-Sveriges Rapportcentral och har genomfört många undersökningar av rapporterade fenomen. I avsnittet går de igenom vad misstolkningar är, sett i ett ufoperspektiv, samt ger ett antal frekvent förekommande exempel på det som allmänheten skickar in till UFO-Sverige, och som efter undersökning visat sig just vara en misstolkning.

December 13, 2019  

31. UFO-Sveriges Radio - Märklighetsfaktor

Anders Berglund och Tobias Lindgren gräver ner sig i en rapportkategori som bland ufologer brukar kallas för "High strangeness" eller på svenska fall med hög märklighetsgrad. Begreppet har sin grund i den tid när ufologin började forma sig till något mer vetenskapligt inriktad. En av de tidiga ufologer som beskrivit rapporter med hög märklighetsgrad i en mer systematiserad omfattning är J Allen Hynek i sin bok "The UFO Experience"

November 28, 2019  

30. UFO-Sveriges Radio - Konsten att inte spekulera

Archives For the Unexplained eller på svenska Arkivet för det oförklarade, har blivit lite av en mötesplats för ufologer, företrädesvis då svenska. Mötesplatsen visade sig i dag både innehålla kaffe, samtal och en mikrofon, vilket inte kunde sluta på annat sätt än med ett avsnitt av UFO-Sveriges Radio. En spontant samtal mellan två ufologer, som kommer in på ett förklarande spår. Thomas Michanek och Tobias Lindgren rätar ut några frågetecken om varför Riksorganisationen UFO-Sverige i sig inte bör spekulera eller dra ogrundade slutsatser om ännu oförklarade ufohändelser, de som ibland brukar kallas för de genuina ufofenomenen. Detta i motsats till de enskilda medlemmarnas fulla frihet att ha precis vilka funderingar och åsikter som helst. 

Kommentera gärna detta samtal i våra sociala medier.  

November 23, 2019  

29. UFO-Sveriges Radio - Bilstoppsfall

Äntligen tillbaka med en ny episod av UFO-Sveriges Radio. I avsnittet så handlar det om bilar och problem med dessa i samband med observationer av märkliga föremål. Johan Gustavsson och Tobias Lindgren tar upp händelserna från 1957 i den lilla Texasorten Levelland, samt även en svensk händelse tio år senare.

Dessa rapporter har visat sig vara en påtaglig och avgränsad kategori av vittnesmål som på svenska benämns bilstoppsfall, vilket kan förefalla språkligt begränsat i förhållande till det engelska uttrycket vehicle interference.

Det engelska begreppet innefattar alla möjliga fordon som på något sätt drabbats av störning i samband med märkliga observationer. Vi vill gärna att ni just du som lyssnar, diskuterar den här typen av fenomen i våra sociala medier. Drabbar det här bara bilar? Hur är det med andra typer av fordon så som båtar, tåg eller flygplan?

Det görs även en liten rekapitulering av årets fältundersökarkurs.

Glöm heller inte att skicka tummar upp eller ner, och andra önskemål poddens innehåll och om ämnet som sådant, så att UFO-Sveriges Radio arbetar i den riktning som ni alla lyssnare vill. 

För den som behöver en ledtråd till vad introt försöker att förmedla så är det just ämnet för avsnittet. Mycket nöje!

October 10, 2019  

28. UFO-Sveriges Radio - Händelser i Östergötland

Är det ett svenskt "Roswell-fall" när någonting störtar i närheten av Norrköping 2010? Johan och Tobias dyker ner i två östgötska rapporter som de undersökt. Två rapporter med lite mer att bita i för en undersökare. Den som hänger med enda till slutet får också information om den kurs i ämnet som UFO-Sverige gett sedan 1970-talet. 

September 22, 2019  

27. UFO-Sveriges Radio - Spökraketen i Åre

1946 observerades flera tusen föremål över Skandinavien och nordkalotten. De verkade vara tekniska apparater där solen ibland blänkte i skrovet. De färdades med varierande hastighet och beskrevs på många sätt, men hade det gemensamt att de alla var spökraketer. Ofta små märkliga maskiner som överrumplar vittnen med sitt, tillsynes från intet, uppdykande. Av någon outgrundlig anledning hittar militären år 2010 ytterligare rapporter om dessa spökraketer. Hemligstämplade rapporter som varit på avvägar.  I det här avsnittet av UFO-Sveriges Radio berättar Anders Berglund om en av dessa återfunna, tidigare hemliga rapport om en observation av en spökraket i Åre.

September 9, 2019  

26. UFO-Sveriges Radio - Historien om Travis Walton

Den 5 november 1975 skulle en grupp skogshuggare åka hem från arbetet i skogen i Apache-Sitgreave National Forest i Arizona, USA. Föraren stannade bilen då de fick syn på en flygande farkost som svävade vid sidan av vägen. En av skogshuggarna, Travis Walton steg ur bilen och träffades sedan av en ljusstråle. Arbetskamraterna blev rädda och åkte därifrån. När de kort därefter återvände till platsen fanns varken Travis Walton eller den besynnerliga farkosten kvar. I avsnittet diskuterar Johan Gustavsson och Tobias Lindgren ett av historiens mest kända ufofall.

September 1, 2019  

25. UFO-Sveriges Radio - Spökraketernas begynnelse

1946 observerades flera tusen föremål över Skandinavien och nordkalotten. De såg ut som missiler och färdades med varierande hastighet. De utförde även märkliga manövrar. De störtade i sjöar och militären letade utan att finna några spår. Varken öst eller väst erkände att de hade skickat iväg ”raketerna”. Den svenska militären tillsatte en särskild kommitté under överste Bengt Jacobsson som i sex månader arbetade med att analysera och undersöka de rapporter som kom in. I ett hemligstämplat dokument till överbefälhavaren konstaterade kommittén att det inte rådde någon tvekan om att oidentifierade föremål verkligen kränkt svenskt luftrum. I det här avsnittet av UFO-Sveriges Radio berättar vi en liten del av den tidiga historien om fenomenet som den 28 maj 1946 av Aftonbladet för första gången beskrevs med ordet spökraket. Tobias Lindgren och Clas Svahn berättar om dessa än idag märkliga fenomen som spökraketerna utgör.

August 16, 2019  

24. UFO-Sveriges Radio - Den besynnerliga farkosten

Ibland är förklaringarna konstigare än själva fenomenen. När UFO-Sverige fick höra talas om hur en kvinna mött ett märkligt fordon med en lika märkliga förare ombord inleddes en utredning som ledde över stora delar av södra Sverige och in i Tyskland. När svaret kom var det nästan svårt att tro.

August 2, 2019  

23. UFO-Sveriges Radio - Hypoteser

Vad som ligger bakom och orsakar de ofta märkliga ufofenomenen är verkligen inte lätt att veta, även om det är många som genom åren sagt sig göra just det. De som verkligen  på ett seriöst gått på djupet med att försöka är inte många, än färre är de som konstruerat teorier och hypoteser om vad de genuina ufofenomen kan ha för ursprung. Teorier och hypoteser är ämnet för UFO-Sveriges Radio och här får du en vidare och mer nyanserad bild av vad ufologin arbetar med när det gäller förklaringsmodeller, utöver den  så dominerande idén om att ufo härstammar från någon annan plats i rymden långt bort ifrån vår egen planet. 

July 10, 2019  

22. UFO-Sveriges Radio - Hagfors

I detta avsnitt av UFO-Sveriges Radio diskuterar Tobias och Johan en mycket intressant rapport. Händelsen utspelade sig i september 2017 precis utanför Hagfors i värmland. 

June 23, 2019  

21. UFO-Sveriges Radio - Archives For the Unexplained. del 3

UFO-Sveriges Radio fortsätter serien om Archives For the Unexplained. Här får vi följa med på en virtuell rundvandring i de många lokaler som inrymmer världens största ufoarkiv, men som också innehåller många angränsande och spännande ämnen.  Bilder finner ni på www.afu.se eller på arkivets instagram på #archivesfortheunexplained. Frågor skickar ni till info@ufo.se

June 16, 2019  

20. UFO-Sveriges Radio - Archives For the Unexplained. del 2

UFO-Sveriges Radio fortsätter serien där vi låter Anders Liljegren berätta om utvecklingen av det som i dag är världen största arkiv i sitt slag. Vill ni se bilder från arkivet så tveka inte att följa arkivets instagram på #archivesfortheunexplained. 

June 8, 2019  

19. UFO-Sveriges Radio - Rapportarkivet 1

Vi gör idag ett nedslag i UFO-Sveriges Rapportarkiv och plockar ut och snackar om några intressanta upplevelser. Avsnittet fortsätter på temat som togs upp när vi behandlade UFO-Sveriges kärnverksamhet. Har du också varit med om någon liknande händelse, hör av dig till UFO-Sverige.

June 1, 2019  

18. UFO-Sveriges Radio - Archives For the Unexplained. del 1

De flesta seriösa ufologer värden över har säkert hört talas om AFU, det som idag är världens största arkiv i sitt slag. UFO-Sveriges Radio har i dag äran att få börja en serie avsnitt där vi berättar historien om detta nu unika projekt och världsarv. Men hur började det hela? Här i denna första del får vi följa med i Anders Liljegrens inledande berättelse, från unga år vidare till det att Arkivet börjar bli något att räkna med för framtiden. 

May 23, 2019  

17. UFO-Sveriges Radio - Kärnverksamhet

Vad är kärnan i UFO-Sveriges verksamhet?  Vad gör UFO-Sverige till vardags när vi inte har håller föredrag på ufo-expo, driver ufo.se, anordnar kurs för ufointresserade, gör våra tidskrifter UFO-Aktuellt och Rapport-nytt eller skriver böcker.
Vardagen handlar om att ta emot rapporter och att undersöka dessa för att hitta förklaringar till de mest skiftande och märkliga händelser. Vissa är enkla andra ger oss mer att bita i. Avsnittet är tänkt att ge en liten bild av hur kärnverksamheten fungerar och hur vi driver vårt grundläggande arbete framåt för att komma närmare mot de genuina fenomenen.

 

May 1, 2019  

16. UFO-Sveriges Radio - Projekt Yngaren

Projekt Yngaren är dörrknackningsprojekt som UFO-Sverige genomförde den 25 augusti 2018 vid sjön Yngaren i Södermanland. Projektet genomfördes i syfte att följa upp en närobservation av ett diskusformat föremål i den lilla orten Björkvik i september 1989. Här diskuteras resultatet från projektet och flera av de observationer som samlats in från området runt Yngaren. 

April 19, 2019  

15. UFO-Sveriges Radio - UFO-EXPO 2019

Ni har väl inte glömt UFO-Sveriges Radio. Här kommer ett kort avsnitt för att berätta lite om vad som händer den absolut närmaste tiden och lite om vad vi skriver i våra tidskrifter. UFO-EXPO är vårt årliga event där vi blir extra publika på en speciell plats, där vi visar vår enastående och unika utställning och därtill en mängd aktiviteter under en hektiskt dag. 

 

April 1, 2019  

14. UFO-Sveriges Radio - Villfarelser

Villfarelse betyder oriktig uppfattning, men har också synonymer som vanföreställning eller missuppfattning. Utifrån ett antal påståenden diskuterar vi och visar vår syn på några ogrundade uppfattningar som UFO-Sverige ibland stöter på. 

March 13, 2019  

13. UFO-Sveriges Radio - Antônio Villas Boas

Vad hände egentligen med brasilianaren Antônio Villas Boas 1957? Händelsen kom att kallas för ”The most amazing case of all” när Gordon Creighton i mitten av 60-talet gjorde offentlighet av händelsen i Flying Saucer Review. Det har gått över 60 år sedan ett av de första ombordtagningsfallen ägde rum. Antônio vidhöll sin berättelse hela sitt liv och än i dag har vi inte några säkra svar på denna ufohändelse som varje ufointresserad bör ta del av.

February 28, 2019  

12. UFO-Sveriges Radio - Mats Nilsson berättar. Del 3

Nu är han tillbaka igen, Mats Nilsson. Här fortsätter han att berätta anekdoter och UFO-Sverigerelaterade händelser samt om det som kom att kallas Projekt Hessdalen. Hur UFO-Norge vill ha hjälpa av UFO-Sverige att driva ett undersökningsprojekt om det då ganska nyligen uppmärksammade ljusfenomenen som då sågs i den nu välkända Hessdalen. Diskutera gärna på UFO-Sveriges sociala medier. Mycket nöje.

February 19, 2019  

11. UFO-Sveriges Radio - Den utåtriktade verksamheten

I detta avsnitt av UFO-Sveriges Radio berättar Clas Svahn om vad UFO-Sverige gör för att nå ut till allmänheten men framför allt till ufointresserade. 

February 12, 2019  

10. UFO-Sveriges Radio - Mats Nilsson berättar. Del 2

Här fortsätter Mats Nilsson att berätta om sina fantastiska UFO-Sverigerelaterade händelser ur verkligheten. Det här med att plocka fram minnen i rätt kronologiskt ordning är inget vi tar så hårt på, även om programledaren gör allt för att lyssnarna skall hänga med i svängarna. Gillar ni Mats anekdoter så visa det gärna på våra sociala medier. UFO-Sveriges Radio kommer med nya avsnitt med ojämna mellanrum när lust att göra nya finns.

February 7, 2019  

9. UFO-Sveriges Radio - Riksorganisationen

Vad är Riksorganisationen UFO-Sverige? En diskussion kring UFO-Sverige som förening, grupp, inrättning, institution eller vad man nu vill kalla den. Vi berättar hur det arbetas bakom kulissen. Hoppas att detta avsnitt kan ge någon aha-upplevelse och kanske ta död på några fördomar och att ni lyssnare blir sugna på att bli medlemmar och fördjupar er ännu mer genom UFO-Sverige.  

February 2, 2019  

8. UFO-Sveriges Radio - Mats Nilsson berättar. Del 1

En av UFO-Sveriges centralgestalter och mångårige medarbetare Mats Nilsson berättar hur det en gång började. Hur en märklig observation var starten för ett liv i ufologins tecken och fantastisk resa i tid och rum. Detta är den första delen av hans berättelse.

January 19, 2019  

7. UFO-Sveriges Radio - ET-hypotesen

Föreställningen om de utomjordiska besöken diskuteras i dessa avsnitt av UFO-Sveriges Radio. 

January 19, 2019  

6. UFO-Sveriges Radio - Feltänk

Feltänk - ett avsnitt av UFO-Sveriges Radio som tar upp tankevurpor som observatörer av ufohändelser ofta gör i samband med rapportering till UFO-Sverige.  

January 19, 2019  

5. UFO-Sveriges Radio - Ordföranden

En intervju med UFO-Sveriges ordförande Anders Berglund.

January 19, 2019  

4. UFO-Sveriges Radio - Rapportcentralen

Vad gör UFO-Sveriges rapportcentral och hur fungerar den. 

January 19, 2019  

3. UFO-Sveriges Radio - Begreppet UFO

Begreppet ufo förklaras och diskuteras ur flera vinklar men särskilt så som UFO-Sverige definierar denna akronym.

January 19, 2019  

2. UFO-Sveriges Radio - Tallåsen en analys

2. En observation diskuteras.

January 19, 2019  

1. UFO-Sveriges Radio - En introduktion

En trevande start av en podd om ufo. Håll till godo och mycket nöje. 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App