UFO-SVERIGES FÖREDRAGSSERIE 2021

UFO-Sverige drar igång en serie online-föredrag under januari och februari 2021. Det hela startar den 17 januari klockan 13.00, med en introduktion och presentation som är öppen för alla.

Föredrag med efterföljande frågestund är öppna för UFO-Sveriges medlemmar och andra intresserade.

Läs mer här

Drönare är hannar av sociala gaddsteklar, som myror, getingar och bin, står det att läsa på Wikipedia om man söker på drönare.  För obemannad flygfarkost, se drönare (luftfartyg).
Det är den andra typen vi pratar om i UFO-Sveriges Radio och Tobias Lindgren har i detta avsnitt bjudit in Roger Li, syssloman inom obemannad luftfart, på Luftfartsverket. Vi får höra om nya regler och användningsområden, men också att det finns många olika namn på något som är så populärt som just drönare. Vi gör också en internationell utblick där Clas Svahn tar oss från drönare till monoliter. 

Svärmande drönare

Transportstyrelsen

Luftfartsverket

Drönare på Wikipedia

Mer om Monoliterna

Den 19 december 2020 och 4 tomtegubbar sitter runt julbordet och leker tomteverkstad. Det fjärde numret av UFO-Aktuellt packas och mellan glöggen och lussebullarna så berättar vi om lite om året som gått och om en del nyheter inför det nya året. Medverkar i UFO-Sveriges Radio i detta julspecial gör Håkan Ekstrand, Mats Nilsson, Thomas Michanek och Tobias Lindgren, som önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt år. 

I avsnittet fortsätter Johan Gustavsson och Tobias Lindgren UFO-Sveriges Radios landskapsserie. Den här gången har serien kommit till Västmanland där vi gör ännu ett axplock ur rapportarkivet. Ett triangelformat föremål som passerar över en bilist längs E18, ett diskusformat föremål som hänger över ett fält och ett antal ovala lysande föremål som cirkulerar bland molnen. Detta är några av de rapporter som du hör i UFO-Sveriges Radio 

UFO-Sveriges Radio tar i avsnittet upp en ufohändelse som hade kunnat blir en av de stora och kända vid sidan av många andra klassiska fall som exempelvis Antônio Villas Boas, Travis Walton eller varför inte Gösta "Pollenkungen" Carlsson. Men av någon anledning kom det att hålla den låga profil som vittnena så hårt arbetade för att det skulle förbli. Inte förrän cirka 40 år efter händelsen blev vittnenas namn allmänt kända, men då hade fallet redan fått samman namn som platsen för händelsen. Lyssna på hur Johan Gustavsson och Tobias Lindgren går igenom denna märkliga ufohändelse.

I början av programmet kan ni vara med och gissa, vart vi är på väg?

Rapportcentralen noterar denna gång även i UFO-Sveriges Radio att det hela tiden trillar in rapporter med händelser innehållande ufofenomen av många olika slag. Ni som även läser vår förträffliga tidskrift UFO-Aktuellt vet att just Rapportcentalen Noterar, även är en stående rubrik där. Rapportcentralens ansvarige Johan Gustavsson har vaskat ut några rapporter av det intressantare slaget för att påvisa att det i den allmänna rapportskörden även finns sådant som fortfarande efter grundlig undersökning kvarstår som märkligt. Diskussionspartner är tillika programledare och producent Tobias Lindgren.

Den 10 maj 1978 var den polske bonden Jan Wolski med om ett mycket märkligt möte med några små gröna figurer och deras underliga farkost.

Anders Berlund och Tobias Lindgren går grundligt igenom fallet som ofta beskrivs som en obordtagning.
 
För att hedra Jan Wolski och denna märkliga händelse han var med om uppförde föreningen Nautilus 2005 ett minnesmonument i Emilcin med texten:

"Den 10 maj 1978 landade ett UFO i Emilcin. Sanningen kommer att förvåna oss i framtiden".

UFO-Sveriges Radio presenterar Victoria Tellander Andersson som berättar om sina upplevelser av det paranormala. Tobias Lindgren försöker efter bästa förmåga sätta sig in i hur det är att ha erfarenheter av detta slag.

Paranormal, är det ett närliggande ämne till ufologin? Enligt somliga är det så och UFO-Sveriges Radios övergripande programidé bygger på det som UFO-Sverige arbetar med och ibland händer det att det dimper ner en redogörelse från det andra av våra två rapporteringsformulär som finns på ufo.se, där man kan rapportera paranormal händelse.

Paranormala händelser är ofta upplevda spontanfenomen som lever kvar i anekdoter, vittnesmål och vars existens beskrivs som bortom eller vid sidan av normal erfarenhet eller vetenskaplig förklaringsmodell, där man vill kunna väga och mäta sig fram till empiriska bevis.

Bakgrund: CO.AG Music.

Spår i verkligheten

Händelser med inslag av ufofenomen sätter allt som oftast starka spår i människor, spår och minnen som de flesta kommer att bära med sig resten av livet. 
Inre spår av upplevelser kan vara svåra för utomstående att både förstå och bilda sig en realistisk uppfattning om, då de är av psykisk karaktär och därmed kan verka abstrakta när de återges.

Motsatsen alltså konkreta är de fysiska spår i naturen som är ämnet för UFO-Sveriges Radio.
Fenomen som lämnat efter sig märkliga avtryck och på annat sätt mätbara spår i naturen, finns rapporterade från hela världen och här tar Johan Gustavsson och Tobias Lindgren upp några av favoriterna i genren.

Bilder till fallen som behandlas i avsnittet hittar ni i uppslagsboken på ufo.se på orterna: Valensole, Langenburg, Trans-en-Provence och Jenkins.

Om ni tycker att programledaren låter ivrig när han berättar om vad som hände Valensole, så förstår ni att detta med ufologi kan vara både spännande och pulshöjande.

Mycket nöje!

UFO-Sveriges Radio gör idag en nyhetsuppdatering från ufovärlden. Tobias Lindgren förmedlar några färska rapporter från UFO-Sveriges rapportcentral och Thomas Michanek har fördjupat sig i vad som är det senaste i USA vad gäller ufofrågan, eller som man nu mer säger inom försvaret UAP. Vi låter också Clas Svahn berätta om hur statusen är för Arkivet för det oförklarade, AFU.

Vad hände 1993?

Säkert massor med saker, som för de allra flesta av oss idag känns ganska avlägset.

Inom ufologin var det mycket på gång och media var extra intresserad i det tidiga 1990-talet. Sakligheten och anledningen till intresset hade i många fall övrigt att önska, men mycket mediatid fick ämnet i alla fall.

Sommaren 1993 blev också startskottet för sädesfältscirklarnas intåg i Sverige på riktigt. Men ännu större blev det allmänna intresset när Arkiv X hade sin premiär på hösten samma år.

I avsnittet har Tobias Lindgren grävt fram några radioinslag från sagda år, där vi får höra röster som vi hört tidigare i UFO-Sveriges Radio nämligen Anders Liljegren, Håkan Blomqvist och Clas Svahn.

Vad har länderna Ryssland, USA, Belgien och Frankrike gemensamt? Säkert en hel del, men också att de är föremål för just detta avsnitt av UFO-Sveriges Radio. Anders Berglund och Tobias Lindgren tar denna gång upp tråden i serien som fått namnet märklighetsfaktor. Fenomen som sticker ut lite i den totala mängden av rapporterade händelser.

Även om det var J Allen Hynek som populariserade begreppet, så behöver hög märklighetsgrad inte nödvändigtvis bara vara knutet till ufofenomen, utan kan naturligtvis beteckna andra händelser utan någon som helst koppling till just ufo, även om UFO-Sveriges Radio av naturliga skäl fokuserar på flygande okända fenomen, och närliggande svårförklarade händelser.

Har just du varit med om något som du tycker är extra märkligt, hör gärna av dig och berätta för UFO-Sverige.

Ångermanland är en historisk provins i norra Sverige. Det gränsar till Lappland, Västerbotten, Bottenviken, Medelpad och Jämtland.

Härifrån har vi hört många berättelser med både ufoupplevelser och anda mystiska och mytologiska händelser. Att det bor en jättekvinna inne in Tåsjöberget kanske inte så många längre känner till. Kanske är det hon som ursprunget till några av de händelser som vi dag kallar för ufo.

Men har det gjorts ufoobservationer och gör det så kanske fortfarande i Ångermanland? Ja, det kan ni vara säkra på.

Johan Gustavsson och Tobias Lindgren har skummat lite på ytan till UFO-Sveriges massiva rapportarkiv och vaskat fram några intressanta händelser till ett nytt avsnitt av UFO-Sveriges Radio - Denna gång alltså om Ångermanland.

Har just du någon koppling till detta vackra landskap tveka då inte att höra av dig till UFO-Sverige och dela med dig av dina ufoupplevelser, eller om du bara sett spåren av jättekvinnan från Tåsjöberget.

Öland är trots sin ringa storlek även en plats där det görs observationer av okända föremål och objekt. Johan Gustavsson och Tobias Lindgren tar i detta avsnitt upp några händelser med just koppling till Öland. Kanske har just du gjort någon intressant iakttagelse på eller över Öland, tveka då inte, skriv lite om din observation och skicka den till UFO-sverige. 

Johan Gustavsson och Tobias Lindgren tar oss åter med på en på odyssé bland märkligheter av hög rang. De tar upp flera fall med udda inslag som visar på att de mest konstiga händelser och upplevelser finns att finna och försöka förstå sig på inom ufologin.
Har du själv någon udda, märklig upplevelse som du vill dela med dig av, så hör gärna av dig till UFO-Sverige.

 

Starlink och engagemang är ämnet för avsnittet. UFO-Sverige har de senaste veckorna fått in rapporter som visat sig vara den nya satellitkonstellationen från företaget SpaceX. Thomas Michanek och Tobias Lindgren berättar om hur dessa satelliter kan te sig, samt hur man kan engagera sig i Riksorganisationen UFO-Sverige och på så sätt få ut ännu mer av sitt intresse av ufo. https://www.ufo.se/index.php/om-ufo-sverige/engage är länken som det hänvisas till i avsnittet. Information om läget med det framskjutna UFOExpot och riksstämman informeras det också om.

UFO-Sveriges kärnverksamhet är att ta emot rapporter från allmänheten och sedan utreda dessa för att hitta bakomliggande förklaringar. UFO-Sveriges rapportarkiv finns i dag i Norrköping på Arkivet för det oförklarade, AFU och består av mer än 20 tusen rapporter från den senare halvan av nittonhundratalet fram till idag. Det finns även äldre rapporter än så även om de inte är så många. Johan Gustavsson och Tobias Lindgren experimenterar i detta avsnitt med att slumpa fram några datum som sen får bli utgångspunkten för de rapporter som senare redovisas och diskuteras. Mycket nöje.

Kontaktpersoner är personer som påstår sig ha upplevt kontakt med utomjordiska människor.
Att undersöka dessa kontaktpersoners påståenden är mycket svårt då de oftast är av anekdotisk art och där fysiska bevis inte haft högsta prioritet. Som ett kulturellt fenomen hade kontaktpersonerna sin storhetstid på 1950-talet, men det finns fortfarande personer i dag som påstår sig ha kontakt, även om de inte är så omskrivna i media som de var förr.
Tobias Lindgren samtalar med Håkan Blomqvist, som under många år följt, studerat och undersökt detta fenomen och även givit ut ett antal böcker där ämnet tas upp.
UFO-Sveriges Radio försöker i detta avsnitt att förmedla en grundläggande bild av fenomenet med kontaktpersonerna. Ämnet för dagen är både stort och komplext och om våra lyssnare gillar innehållet finns all anledning att göra fler intressanta fördjupningar om detta i framtida avsnitt av UFO-Sveriges Radio.

Den så kallade Nimitzhändelsen inträffade den 14 november 2004 över Stilla havet utanför San Diego i Kalifornien då ett okänt flygande föremål upptäcktes av en radaroperatör på USS Princeton som kontaktade hangarfartyget USS Nimitz varifrån två jaktplan av typen F/A-18F Super Hornet lyfte. Tobias Lindgren leder detta avsnitt av UFO-Sveriges Radio där Peo Wärring berättar den mycket intressanta början på denna händelse och vidare också om uppståndelsen som detta fick när det blev känt via förstasidesartiklar i bland annat New York Times. Det som började 2004 är fortfarande aktuellt så tillvida att det den senaste tiden kommit fram fler och fler vittnesmål av personer som inte längre är bundna till tystnad eller som helt enkelt tycker det är för intressant och fantastiskt för att inte berätta om. Vi får hålla ögon och öron öppna för detta kommer säkert leda till fler avsnitt av UFO-Sveriges Radio i detta aktuella ämne.

De allra flesta ufoiakttagelser kan ges en naturlig förklaring. Att en observatör misstolkar det han eller hon ser på himlen beror ofta på bristande kunskap och erfarenhet. Johan Gustavsson och Tobias Lindgren har båda arbetat som ledande inom UFO-Sveriges Rapportcentral och har genomfört många undersökningar av rapporterade fenomen. I avsnittet går de igenom vad misstolkningar är, sett i ett ufoperspektiv, samt ger ett antal frekvent förekommande exempel på det som allmänheten skickar in till UFO-Sverige, och som efter undersökning visat sig just vara en misstolkning.

- Older Posts »

Play this podcast on Podbean App