UFO-Sveriges Radio

UFO-Sveriges Radio header image 1
May 1, 2019  

16. UFO-Sveriges Radio - Projekt Yngaren

May 1, 2019

Projekt Yngaren är dörrknackningsprojekt som UFO-Sverige genomförde den 25 augusti 2018 vid sjön Yngaren i Södermanland. Projektet genomfördes i syfte att följa upp en närobservation av ett diskusformat föremål i den lilla orten Björkvik i september 1989. Här diskuteras resultatet från projektet och flera av de observationer som samlats in från området runt Yngaren.