UFO-Sveriges Radio

UFO-Sveriges Radio header image 1
July 12, 2020  

40. UFO-Sveriges Radio - Märklighetsfaktor 3

July 12, 2020

Vad har länderna Ryssland, USA, Belgien och Frankrike gemensamt? Säkert en hel del, men också att de är föremål för just detta avsnitt av UFO-Sveriges Radio. Anders Berglund och Tobias Lindgren tar denna gång upp tråden i serien som fått namnet märklighetsfaktor. Fenomen som sticker ut lite i den totala mängden av rapporterade händelser.

Även om det var J Allen Hynek som populariserade begreppet, så behöver hög märklighetsgrad inte nödvändigtvis bara vara knutet till ufofenomen, utan kan naturligtvis beteckna andra händelser utan någon som helst koppling till just ufo, även om UFO-Sveriges Radio av naturliga skäl fokuserar på flygande okända fenomen, och närliggande svårförklarade händelser.

Har just du varit med om något som du tycker är extra märkligt, hör gärna av dig och berätta för UFO-Sverige.