UFO-Sveriges Radio

UFO-Sveriges Radio header image 1
September 3, 2020  

42. UFO-Sveriges Radio - Nyheter från ufovärlden

September 3, 2020

UFO-Sveriges Radio gör idag en nyhetsuppdatering från ufovärlden. Tobias Lindgren förmedlar några färska rapporter från UFO-Sveriges rapportcentral och Thomas Michanek har fördjupat sig i vad som är det senaste i USA vad gäller ufofrågan, eller som man nu mer säger inom försvaret UAP. Vi låter också Clas Svahn berätta om hur statusen är för Arkivet för det oförklarade, AFU.