UFO-Sveriges Radio

UFO-Sveriges Radio header image 1
September 26, 2020  

44. UFO-Sveriges Radio - Paranormalt

September 26, 2020

UFO-Sveriges Radio presenterar Victoria Tellander Andersson som berättar om sina upplevelser av det paranormala. Tobias Lindgren försöker efter bästa förmåga sätta sig in i hur det är att ha erfarenheter av detta slag.

Paranormal, är det ett närliggande ämne till ufologin? Enligt somliga är det så och UFO-Sveriges Radios övergripande programidé bygger på det som UFO-Sverige arbetar med och ibland händer det att det dimper ner en redogörelse från det andra av våra två rapporteringsformulär som finns på ufo.se, där man kan rapportera paranormal händelse.

Paranormala händelser är ofta upplevda spontanfenomen som lever kvar i anekdoter, vittnesmål och vars existens beskrivs som bortom eller vid sidan av normal erfarenhet eller vetenskaplig förklaringsmodell, där man vill kunna väga och mäta sig fram till empiriska bevis.

Bakgrund: CO.AG Music.