UFO-Sveriges Radio

UFO-Sveriges Radio header image 1
November 2, 2021  

68. UFO-Sveriges Radio - Rapportcentralen Noterar 2

November 2, 2021

Rapportcentralen Noterar med Johan Gustavsson och Tobias Lindgren.

Har du sett någon märkligt på himlen som du undrar över? Om så är fallet vill UFO-Sverige gärna att du skickar in en rapport om detta med hjälp av vårt formulär på ufo.se.

Vi tar i avsnittet upp ett antal rapporter som med rapportcentralens erfarenhet kan te sig enkla, men som kan verka nog så märkliga för observatörer och vittnen i vårt avlånga land. Ofta är det rapporter som visar sig har sin förklaring i sådant som UFO-Sverige förklarat tidigare. 

UFO-Sverige tar emot alla rapporter, även den här typen, annars finns risken att intressanta händelser och observationer kan gå förlorade. Det är därför viktigt att granska även dessa och ibland behöva göra mer grundliga undersökningar av rapporter som är extra märkliga.