UFO-Sveriges Radio

UFO-Sveriges Radio header image 1
January 21, 2022  

72. UFO-Sveriges Radio - Rapportåret 2021

January 21, 2022

Rapportåret 2021 gav 282 dokumenterade rapporter till Riksorganisationen UFO-Sverige.

Thomas Michanek och Tobias Lindgren samtalar med UFO-Sveriges Rapportansvarige Johan Gustavsson om året som gått. Statistiken kläs i siffror för de väl genomarbetade rapporterade observationer som inkommit under året. Hur systemet med olika graderingar av de olika kategorierna som UFO-Sverige använder i sin slutliga bedömning av rapporter förklaras.  

En ny bedömningskategori kommer att införas och en av rapporterna som bidragit till detta diskuteras i UFO-Sveriges Radios försa avsnitt för säsongen. 

Vi hoppas ni följer med UFO-Sverige även 2022.