UFO-Sveriges Radio

UFO-Sveriges Radio header image 1
November 25, 2020  

46. UFO-Sveriges Radio - Rapportcentralen Noterar

November 25, 2020

Rapportcentralen noterar denna gång även i UFO-Sveriges Radio att det hela tiden trillar in rapporter med händelser innehållande ufofenomen av många olika slag. Ni som även läser vår förträffliga tidskrift UFO-Aktuellt vet att just Rapportcentalen Noterar, även är en stående rubrik där. Rapportcentralens ansvarige Johan Gustavsson har vaskat ut några rapporter av det intressantare slaget för att påvisa att det i den allmänna rapportskörden även finns sådant som fortfarande efter grundlig undersökning kvarstår som märkligt. Diskussionspartner är tillika programledare och producent Tobias Lindgren.