UFO-Sveriges Radio

UFO-Sveriges Radio header image 1
April 1, 2019  

14. UFO-Sveriges Radio - Villfarelser

April 1, 2019

Villfarelse betyder oriktig uppfattning, men har också synonymer som vanföreställning eller missuppfattning. Utifrån ett antal påståenden diskuterar vi och visar vår syn på några ogrundade uppfattningar som UFO-Sverige ibland stöter på.